Paweł Czapiewski


C++


Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Komputerowe Systemy Elektroniczne i Uniwersytetu Karlsruhe na kierunku Regelungs- und Steuerungssysteme.

Na co dzień inżynier pracujący w szeregach pracowników firmy Sii. Jest zaangażowany w Praktykę Embedded na stanowisku kierownika zespołu. Zajmuje się prowadzeniem zespołu tworzących i walidujących oprogramowanie na urządzenia wbudowane. Ma doświadczenie z tworzeniem komercyjnego kodu w językach: C, C++, C#, TCL, VBS, Matlab, Python.

Prowadził szereg różnorodnych szkoleń, np. warsztaty weekendowe dla pracowników Sii, Geek Academy - dla początkujących adeptów IT, czy wykłady dla studentów informatyków z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Udzielał się jako aktor w teatrze ulicznym „Cztery Żywioły” jako szczudlarz.


Talks

Budowanie bezpiecznych aplikacji wbudowanych czasu rzeczywistego z zastosowanie Integrity Greenhills'a

Prezentacja jest opisem studium przypadku tworzenia demo z zastosowaniem Integrity od firmy Greenhills. Demo miało za zadanie zilustrować wybrane możliwości tego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego używanego w najbardziej krytycznych obszarach.

Demo zostało stworzone w oparciu o zabawkowy tor samochodowy, rozszerzone o dedykowany hardware. Całość sterowania realizuje autorska aplikacja uruchomiana w rozproszonym środowisku czasu rzeczywistego. Demo pokazuje m.in. możliwości komunikacji Vehicle-to-Vehicle i Vehicle-to-Infrastructure, jak i wizualizacji stworzonej z użyciem frameworka QT.

W trakcie wykładu z omówiona zostanie architektura systemu, użyty hardware i największe wyzwania rozwiązane w trakcie realizowanego projektu. Scharakteryzowany zostanie toolchain użyty do tworzenia aplikacji. Zostaną również zademonstrowane przykładowe kody źródłowym, ilustrujące pracę z omawianym systemem operacyjnym.