Mateusz Belicki


C++


Mateusz Belicki jest jednym z programistów w Gdańskim zespole kompilatorów Intela. W pracy skupia się głównie na kompilatorach opartych o LLVM. W trakcie swojej kariery pracował nad różnymi rodzajami oprogramowania od rozwiązań embedded po webserwisy. Absolwent informatyki oraz inżynierii biomedycznej na Krakowskiej AGH.


Talks

Co Twój kompilator może zrobić dla Ciebie?

Prezentacja opowie o optymalizacji kodu przez kompilatory języków C i C++. Celem prezentacji jest pokazanie w jaki sposób najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez współczesne kompilatory w celu osiągnięcia wysokiej wydajności generowanego kodu. Omówione zostaną przypadki gdzie kompilator jest w stanie zoptymalizować skomplikowany kod, a także takie, w których pozorne optymalizacje mogą pogorszyć jakość kodu generowanego przez kompilator. Dodatkowo na przykładzie kompilatora Clang pozane zostanie jak wykorzystać narzędzia wbudowane w kompilator w celu zbadania jak i dlaczego dany fragment kodu został zoptymalizowany.